Belçika Konsolosluk Ticari Vize

Belçika Ticari Schengen Vizesi Gerekli Belgeler

Belçika Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Belçika ticari schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;

1. Belçika vize başvuru formu

* Belçika Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Belçika Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.

Belçika Ticari Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Belçika vizesi başvuru formları Belçika Dışişleri Bakanlığı sayfasından doldurulmaktadır. Belçika vize başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru sahibine özel barkod ve referans numarası verilir. Belçika Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize acentesinden işlemlere söz konusu referans numarası ile devam edilebilir. Belçika Büyükelçilik ya da Belçika Konsolosluk yetkilisi, başvurunuzla ilgili bir karar alınmadan önce, Belçika Büyükelçiliği’nde ya da Belçika Başkonsolosluğu’nda bir görüşmenin yapılmasını gerekli görebilir. Tercih edilen dilde bir görüşme planlanabilmesi için, Belçika vize başvuru yerine göre (Ankara veya İstanbul) Belçika Konsolosluğunun sınırlandırdığı dillerde doldurulması gerekmektedir.


2. Pasaport 

Belçika Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Belçika ticari vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Belçika Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*Belçika ticari vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

*Belçika Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler

*Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Belçika Ticari vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

 

6. Belçika Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi

*Belçika Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Belçika Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. Belçika Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Belçika Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Belçika'ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* Belçika Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* Belçika Ticari Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Belçika Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*Belçika vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Belçika seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

*Vergi levhası; Belçika vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Belçika vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Belçika Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler 

Belçika ticari vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.Belçika'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi

*Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Belçika’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. Belçika ticari vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Belçika'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Belçika dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Belçika seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Belçika’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Belçika’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.Belçika Schengen ticari vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

*Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika’da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir

Belçika ticari vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Belçika ticari vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Belçika ticari vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Belçika ticari vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.Belçika Ticari vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

*Belçika ticari vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Belçika ticari vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Belçika ticari vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, Belçika ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Belçika Ticari Vize Ücreti Ne Kadardır?

Belçika Ticari vize ücreti 240 TL’dir.

Gürcistan, Rusya, Sırbistan, Kosova, Ukrayna, Ermenistan, Bosna Hersek, Moldovya, Arnavutluk ve Azerbaycan vatandaşları 140 TL’dir.

Belçika Vizesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

- Belçika vize başvuru işlemlerinde kullanılacak pasaportların geçerlilik süresi seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay olmalıdır. Eski pasaportlar ile Belçika vize başvurularında bulunulması halinde ise pasaportunuzun en az 2 boş sayfasının olması gerekmektedir.

- Belçika vizesi başvuruları ortalama olarak 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.  Belçika seyahat tarihinizden en az 20 gün önce Belçika vize işlemlerine başlamanızı tavsiye ederiz.

- Belçika Konsolosluğu’na başvuruda bulunurken Belçika ve Türkiye resmi tatilleri (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) nedeniyle işlem sürelerinin uzaması söz konusu olabileceği için başvurunun bu tarihlere denk gelip gelmediğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

 - Belçika vize başvurusunda kullanılacak seyahat belgesinde vizenizin işleneceği en az iki boş sayfanızın olmaması durumunda, başvuru yapılmadan önce yeni bir pasaport alınmalıdır.

-Vize başvurusuyla ilgili herhangi bir durumda Ankara’daki Belçika Büyükelçiliği ya da İstanbul’daki Belçika Başkonsolosluğu, vize başvurusunda bulunan kişi ile fazladan bir görüşme talep edebilir.   

- 18 yaşından küçük (reşit olmayan) kişiler vize başvurularını anne ve baba tarafından veya yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini gösterir belge ile yapmalıdır.  

Duyurular

Belçika Konsolosluk Vize Bölümü Çalışma Saatleri

...
2023-10-03 15:48:11

Belçika Vizesi Yeşil Pasaport

Belçika vize işlemlerinde bulunacak olan Yeşil (Hususi) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içinde 90 gün kalmalı olara...
2023-08-03 10:32:11

Türkiye'de yaşayan Azeri vatandaşlarının dikkatine

Türkiye'de yaşamakta olan Azeri vatandaşların dikkatine!  Türkiye'de yaşamakta olan Azerbaycan vatandaşları Belçika vizesi için baş...
2023-08-03 10:30:36

Belçika Konsolosluğu Mesai Saatleri

Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Mesai Saatleri  Pazartesi Cuma 09.00 - 12.30 / 13.15 - 16.30 ...
2023-08-03 10:29:10
Tüm Duyurular